Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 06 2013

sadless
1518 fc63 500
Or wings made of luck.
Reposted bysomethingwentwrongmakuro83Knorkebaz
sadless
2567 0e19 500

February 27 2012

sadless
Siła myśli późnej nocy,
ciemnych i mrocznych.
Przez mózg wciąż się sączą.

Stali goście nocy,
spędzonych samotnie.
Pośród rodziny, znajomych,
samotnie.

Ich rola jest prosta-
smutek i nostalgia.
Zasiane nocą,
za dnia plon rodzą.

January 26 2012

sadless

Głos ludu

Późnej zimy pierwszy mróz,
jakby chciał opóźnić bunt.

Polski lud, już w historii dużo zniósł,
znosi dalej, póki nie nastanie czas.
Zbliża się nieuniknione,
co zjednoczy wszystkich NAS.
Dawniej wróg u bram nam stał,
lub swój pled w tym państwie siał.
Teraz chowa się po kątach,
za mediami, układami,
ciąga swymi sznureczkami,
nie oszuka długo NAS.
Wrogiem naszym wielki tchórz,
skłóca nas by żyć wciąż móc,
koniec waśni, ludu zgoda
to największa jego trwoga!

Naszym celem lepszy kraj,
przywrócony do świetności,
by móc dla swych latorośli,
dumą w Polskim sercu być.
Więc wyplewmy wszystkie chwasty,
żerujące wciąż nad nami.
Razem, wszyscy, zjednoczeni,
głosem Polski bądźmy sami!
December 05 2011

sadless
Czy wypełniając czas swojego życia po brzegi czynimy je bardziej wartościowym?

November 26 2011

sadless
8920 81f7 500
Reposted byelalaNeutrumlutomayumechansouperstrikerstraycatalviondgerdistanshikajinaichchriecoloredgrayscaleidunCaptainAtlantispascalmhapertureFichteFolldewdropVinroliawezonepsyarkronShiroiYamiapersonzarazwracammonimichdullworldcatherinePLSanthe
sadless
6435 bd65

November 15 2011

sadless
Doświadczenie odkrywania samego siebie.
Zaczynasz wiedzieć czego w życiu potrzebujesz, czego chcesz - możesz w końcu odnaleźć swój cel i drogę życia.

September 20 2011

sadless
9993 7a7a 500
musisz odpowiedzieć sobie na jedno zajebiście, ale to zajebiście ważne pytanie: co lubisz w życiu robić? a potem zacznij to robić.
Reposted fromtarat tarat viafilemona filemona

September 17 2011

sadless
Kobiet nie należy rozumieć, kobiety trzeba czuć

September 15 2011

3259 0ca7
Reposted fromapm35 apm35 viafilemona filemona
sadless
6304 2537

August 29 2011

sadless
4943 a99f
Reposted fromproof proof viafilemona filemona
sadless
Reposted fromsebi sebi viafilemona filemona

August 13 2011

sadless
You can't change the World,
unless you can change yourself.
Reposted byclassicLady classicLady

August 12 2011

sadless
2368 d0ca
Reposted byicanreadagwerxoxoxolittle-thingsCelestinaAnabellSalvatoremetafizycznie

August 10 2011

sadless
0859 bd7e
Reposted fromsavor savor viafilemona filemona

August 08 2011

sadless
3997 4338
sadless
2162 30bd
Reposted bymejkaelentariejuliemill
sadless
3313 d6eb
anymore
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl